Berbuat Istana Zaman Dahulu

Karya: Za'ba

Maksud Seloka

Accordion Content
SELOKAMAKSUD

RANGKAP 1

Baginda menitahkan orang besar empat

Membuat istana puri berkota

Lalu dipanggil Pawang Raja

Pawang mengarah orang bekerja

Empat puluh empat tukang dan utas

Siang dan malam tidak berhenti

    Raja menitahkan orang besar berempat supaya membina sebuah istana yang dikelilingi parit dan tembok. Keempatempat orang besar yang setia dan taat terhadap perintah raja itu pun memanggil Pawang Raja. Kemudian, Pawang Raja telah mengerahkan empat puluh empat orang tukang yang mahir bekerja siang dan malam untuk menyiapkan sebuah istana.

RANGKAP 2

Tujuh bulan tujuh purnama

Istana siap dengan alatnya

Besar tersergamsembilan ruang

Sepuluh dengan rebat guntung

Sebelas dengan pancung serong

Dua belas dengananjung tinggi

    Setelah mengambil masa selama tujuh bulan dan tujuh purnama, akhirnya istana yang dilengkapi dengan segala kemudahan itu siap dibina. Istana yang besar tersergam itu mempunyai sembilan ruang utama, sepuluh rembat guntung, sebelas pancung serong, dan dua belas anjung tinggi.

RANGKAP 3

Tiga sudut menteri delapan

Tiang panjang maharaja lela

Tiang tengah syukur menanti

Galang-galangnya ular berang

Kasau kecil puteri menyembah

Kasau lentik helang berbega

    Istana yang dibina itu juga mempunyai tiga sudut yang menempatkan lapan orang menteri. Sudut itu mempunyai reka bentuk dan seni ukiran yang amat unik buatannya, iaitu bertiang panjang maharaja lela dan bertiang tengah syukur menanti. Selain itu, galang-galang istana bermotifkan ular berang, kasau kecil bermotifkan puteri menyembah, dan kasau lentik bermotifkan helang terbang.

RANGKAP 4

Berbunga sawa mengelempai

Bertakuk bersedeling gam

Berjenang berbatu kawi

Berselimpat ukir Jawa

Lilit-melilit akar Cina

Garam sebuku sisa jeragan

Bunga kenanga dimakan ular

Layang-layang di pintu Raja

    Keunikan seni ukiran dinding istana itu terletak pada corak hiasan dindingnya yang bermotifkan tumbuh-tumbuhan berbunga dan unsur semula jadi. Ukiran seni bina Jawa dan Cina turut digunakan di samping motif haiwan dan tumbuh-tumbuhan seperti ular, layang-layang, dan sebuku garam.

 RANGKAP 5

Istana siap tukang pun mati

Tiada orang dapat meniru

Dipersembahkan kepada baginda suami isteri

    Setelah istana itu siap dibina, semua tukang yang ditugaskan membina istana itu telah dibunuh agar tiada seorang pun tukang yang lain dapat meniru kehalusan corak dan keunikan seni bina istana tersebut. Istana baharu yang tersergam indah itupun dipersembahkan kepada raja dan permaisuri.

Dipetik dari Sinar Terang & Sasbadi

Accordion Content

SAJAK

Baginda menitahkan orang besar empat

Membuat istana puri berkota

Lalu dipanggil Pawang Raja

Pawang mengarah orang bekerja

Empat puluh empat tukang dan utas

Siang dan malam tidak berhenti


MAKSUD

Raja menitahkan orang besar berempat supaya membina sebuah istana yang dikelilingi parit dan tembok. Keempatempat orang besar yang setia dan taat terhadap perintah raja itu pun memanggil Pawang Raja. Kemudian, Pawang Raja telah mengerahkan empat puluh empat orang tukang yang mahir bekerja siang dan malam untuk menyiapkan sebuah istana.

Dipetik dari Sinar Terang & Sasbadi

SAJAK

Tujuh bulan tujuh purnama

Istana siap dengan alatnya

Besar tersergamsembilan ruang

Sepuluh dengan rebat guntung

Sebelas dengan pancung serong

Dua belas dengananjung tinggi


MAKSUD

Setelah mengambil masa selama tujuh bulan dan tujuh purnama, akhirnya istana yang dilengkapi dengan segala kemudahan itu siap dibina. Istana yang besar tersergam itu mempunyai sembilan ruang utama, sepuluh rembat guntung, sebelas pancung serong, dan dua belas anjung tinggi.

Dipetik dari Sinar Terang & Sasbadi

SAJAK

Tiga sudut menteri delapan

Tiang panjang maharaja lela

Tiang tengah syukur menanti

Galang-galangnya ular berang

Kasau kecil puteri menyembah

Kasau lentik helang berbega


MAKSUD

Istana yang dibina itu juga mempunyai tiga sudut yang menempatkan lapan orang menteri. Sudut itu mempunyai reka bentuk dan seni ukiran yang amat unik buatannya, iaitu bertiang panjang maharaja lela dan bertiang tengah syukur menanti. Selain itu, galang-galang istana bermotifkan ular berang, kasau kecil bermotifkan puteri menyembah, dan kasau lentik bermotifkan helang terbang.

Dipetik dari Sinar Terang & Sasbadi

SAJAK

Berbunga sawa mengelempai

Bertakuk bersedeling gam

Berjenang berbatu kawi

Berselimpat ukir Jawa

Lilit-melilit akar Cina

Garam sebuku sisa jeragan

Bunga kenanga dimakan ular

Layang-layang di pintu Raja


MAKSUD

Keunikan seni ukiran dinding istana itu terletak pada corak hiasan dindingnya yang bermotifkan tumbuh-tumbuhan berbunga dan unsur semula jadi. Ukiran seni bina Jawa dan Cina turut digunakan di samping motif haiwan dan tumbuh-tumbuhan seperti ular, layang-layang, dan sebuku garam.

Dipetik dari Sinar Terang & Sasbadi

SAJAK

Berbunga sawa mengelempai

Bertakuk bersedeling gam

Berjenang berbatu kawi

Berselimpat ukir Jawa

Lilit-melilit akar Cina

Garam sebuku sisa jeragan

Bunga kenanga dimakan ular

Layang-layang di pintu Raja


MAKSUD

Setelah istana itu siap dibina, semua tukang yang ditugaskan membina istana itu telah dibunuh agar tiada seorang pun tukang yang lain dapat meniru kehalusan corak dan keunikan seni bina istana tersebut. Istana baharu yang tersergam indah itupun dipersembahkan kepada raja dan permaisuri.

Dipetik dari Sinar Terang & Sasbadi

Tema

Accordion Content

Seloka “Berbuat Istana Zaman Dahulu” bertemakan sindiran terhadap pemerintah yang mengutamakan kepentingan diri untuk kegemilangan peribadi sehingga sanggup mengorbankan nyawa rakyat bagi memenuhi kehendak dan cita-cita.

Dipetik dari Sasbadi

Persoalan

Accordion Content

DARI RANGKAP 3

Galang-galangnya ular berang.

Kasau kecil puteri menyembah.

Kasau lentik helang berbega.

Dipetik dari Bukit Saga

DARI RANGKAP 4

Lilit-melilit akar Cina

Garam sebuku sisa jeragan.

Bunga kenanga dimakan ular.

Layang-layang di pintu Raja.

Dipetik dari Bukit Saga

DARI RANGKAP 5

Istana siap tukang pun mati

Tiada orang dapat meniru

Dipetik dari Bukit Saga

Gaya Bahasa

Accordion Content

RANGKAP 3

Tiang panjang maharaja lela

Tiang tengah syukur menanti


 

Anafora ialah: Pengulangan kata di depan baris.

Dipetik dari Sasbadi & Maksud Anafora Dari Blog Cikgu Ayu

Utas.

Berbega.

Bersedelinggam.


 

Kata Arkaik ialah: Perkataan yang kuno / ketinggalan zaman.

Dipetik dari Sasbadi & Maksud Kata Arkaik Dari PRPM

Garam sebuku sisa jeragan (Sepatutnya: Sisa jeragan sebuku garam).


 

Inversi ialah: pembalikan susunan kata.

Dipetik dari Sasbadi & Maksud Inversi Dari Blog Cikgu Ayu

 Anjung tinggi.

– Tiang tengah.


 

Metafora ialah: Penggunaan kata-kata yang menerbitkan makna yang lain daripada makna tersurat atau disebut bahasa kiasan. Gabungan kata konkrit dan abstrak.

Dipetik dari Sasbadi & Maksud Metafora Dari Rans Nasir

 Tiang tengah syukur menanti.

– Lilit-melilit akar Cina.


 

Personifikasi ialah: Pemberian sifat manusia pada binatang, tumbuhan atau benda bukan hidup.

Dipetik dari Sasbadi & Maksud Personifikasi Dari Rans Nasir

Empat puluh empat tukang dan utas

Tujuh bulan tujuh purnama


 

Repitisi ialah: Pengulangan perkataan dalam ayat atau rangkap yang sama.

Dipetik dari Sasbadi & Maksud Repitisi Dari Blog Cikgu Ayu

Sepuluh dengan rembat guntung

Sebelas dengan pancung serong

Dua belas dengan anjung tinggi.


 

Responsi ialah: Pengulangan kata di tengah baris.

Dipetik dari Sasbadi & Maksud Anafora Dari Blog Cikgu Ayu

 

Galang-galangnya ular berang.

(Perulangan bunyi vokal a)


 

Asonansi ialah: Pengulangan vokal.

Dipetik dari Sasbadi & Maksud Anafora Dari Blog Cikgu Ayu

Kasau kecil puteri menyembah

(Perulangan bunyi konsonan k)


 

Aliterasi ialah: Pengulangan konsonan.

Dipetik dari Sasbadi & Maksud Anafora Dari Blog Cikgu Ayu

Nilai

Accordion Content

44 tukang yang mahir bertanggungjawab untuk menyiapkan istana raja.

Dipetik dari Bukit Saga

44 tukang yang mahir begitu rajin untuk menyiapkan istana raja.

Dipetik dari Bukit Saga

44 tukang yang mahir bekerjasama menyiapkan istana raja.

Dipetik dari Bukit Saga

44 orang tukang yang mahir gigih menyiapkan istana raja walaupun mereka terpaksa bekerja siang dan malam.

Dipetik dari Bukit Saga

Orang besar keempat menjunjung titah raja untuk membina dan menyiapkan sebuah istana yang di kelilingi parit dan tembok.

Dipetik dari Bukit Saga

Pengajaran

Accordion Content

1) Kita mestilah patuh kepada arahan ketua. / Kita haruslah bertanggungjawab terhadap tugas yang diberi.

– Raja menitahkan orang besar empat untuk membina istana berkota. Orang besar empat lalu memanggil Pawang Raja dan beliau mengerahkan empat puluh empat tukang yang pandai, bekerja tidak berhenti siang dan malam.

2) Kita mestilah rajin dalam melakukan setiap pekerjaan.

– Selepas tujuh bulan, siaplah istana dengan segala kelengkapannya. Istana itu sangat besar dan mempunyai sembilan ruang, sepuluh rembat guntung, sebelas pancung serong dan dua belas anjung tinggi.

3) Kita perlulah teliti dalam melakukan sesuatu perkerjaan agar hasilnya akan menjadi baik.

– Terdapat juga tiga sudut menteri delapan, tiang panjang maharaja lela dan tiang tengah syukur menanti. Galang-galangnya ular berang, kasau kecil puteri menyembah dan kasau lentik helang berbega.

Dipetik dari Sinar Terang

Contoh Soalan