Burung Nuri

Karya: Rahman Kaeh

Maksud Syair

Accordion Content
SYAIRMAKSUD

RANGKAP 1

Bermula warkah surat rencana,

Ikatan fakir yang sangat hina,

Sajak dan nazam banyak tak kena,

Daripada pendapat kurang sempurna.

Penyair ingin menyampaikan  ideanya melalui syair walaupun sedar karyanya itu banyak kelemahan.

RANGKAP 2

Gerangan sungguh amatlah leta,

Perinya akal gelap-gelita,

Hemat pun rendah daif berserta,

Tambahan badan miskin dan nista.

Penyair secara rendah diri menyatakan bahawa dia serba kekurangan, pemikirannya yang tidak luas dan hidup dalam keadaan miskin.

RANGKAP 3

Beribu ampun kiranya tuan,

Atasnya hulu fakir nistawan,

Daripada masyghul gundah merawan,

Terperilah madah patik nin tuan.

Penyair memohon maaf atas kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam syair yang ditulis sewaktu dia dalam kesedihan itu.

RANGKAP 4

Dituliskan sahifah supaya nyata,

Barang yang ghairah di dalam cinta,

Terfikir-fikir bukan menderita,

Dakwat dan kertas tempat berkata.

Penyair menggunakan syair sebagai sebagai saluran meluahkan perasaan.

 RANGKAP 5

Sudahlah nasib untung yang malang,

Mengambah lautan berulang-ulang,

Mudaratnya bukan lagi kepalang,

Senantiasa di dalam nasib dan walang.

Penyair menceritakan perjalanan hidupnya yang sering dirundung malang dan terpaksa menghadapi pelbagai cabaran.

  RANGKAP 6

Hanyutlah badan ke sana ke mari,

Segenap pesisir desa negeri,

Bertambahlah pula sopan dan negeri,

Santap nan tidak minum pun kari.

Penyair menceritakan kehidupannya yang tiada hala tuju dan terumbang-ambing hinggakan tidak makan dan minum.

  RANGKAP 7

Bangun terjunun badan suatu,

Gundahlah fikir tiada tertentu,

Laksana cermin jatuh ke batu,

Remuk dan redam hancur di situ.

Penyair percaya bahawa kesedihan dan kekecewaan boleh mengakibatkan hidupnya musnah.

  RANGKAP 8

Remuk dan redam rasanya hati,

Lenyaplah fikir budi pekerti,

Jikalau kiranya hamba turuti,

Daripada hidup sebaiknya mati.

Penyair sedar kekecewaan boleh menyebabkan seseorang itu bertindak di luar kawalan fikiran yang waras. Jika penyair menurut perasaannya lebih baik dia mati daripada hidup begitu.

Dipetik dari Cikgu Simile & BMF3KTTSI

Accordion Content

SAJAK

Bermula warkah surat rencana,

Ikatan fakir yang sangat hina,

Sajak dan nazam banyak tak kena,

Daripada pendapat kurang sempurna.

 

MAKSUD

Penyair ingin menyampaikan  ideanya melalui syair walaupun sedar karyanya itu banyak kelemahan.

Dipetik dari Cikgu Simile & BMF3KTTSI

SAJAK

Gerangan sungguh amatlah leta,

Perinya akal gelap-gelita,

Hemat pun rendah daif berserta,

Tambahan badan miskin dan nista.

 

MAKSUD

Penyair secara rendah diri menyatakan bahawa dia serba kekurangan, pemikirannya yang tidak luas dan hidup dalam keadaan miskin.

Dipetik dari Cikgu Simile & BMF3KTTSI

SAJAK

Beribu ampun kiranya tuan,

Atasnya hulu fakir nistawan,

Daripada masyghul gundah merawan,

Terperilah madah patik nin tuan.

 

MAKSUD

Penyair memohon maaf atas kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam syair yang ditulis sewaktu dia dalam kesedihan itu.

Dipetik dari Cikgu Simile & BMF3KTTSI

SAJAK

Dituliskan sahifah supaya nyata,

Barang yang ghairah di dalam cinta,

Terfikir-fikir bukan menderita,

Dakwat dan kertas tempat berkata.

 

MAKSUD

Penyair menggunakan syair sebagai sebagai saluran meluahkan perasaan.

Dipetik dari Cikgu Simile & BMF3KTTSI

SAJAK

Sudahlah nasib untung yang malang,

Mengambah lautan berulang-ulang,

Mudaratnya bukan lagi kepalang,

Senantiasa di dalam nasib dan walang.

 

MAKSUD

Penyair menceritakan perjalanan hidupnya yang sering dirundung malang dan terpaksa menghadapi pelbagai cabaran.

Dipetik dari Cikgu Simile & BMF3KTTSI

SAJAK

Hanyutlah badan ke sana ke mari,

Segenap pesisir desa negeri,

Bertambahlah pula sopan dan negeri,

Santap nan tidak minum pun kari.

 

MAKSUD

Penyair menceritakan kehidupannya yang tiada hala tuju dan terumbang-ambing hinggakan tidak makan dan minum.

Dipetik dari Cikgu Simile & BMF3KTTSI

SAJAK

Bangun terjunun badan suatu,

Gundahlah fikir tiada tertentu,

Laksana cermin jatuh ke batu,

Remuk dan redam hancur di situ.

 

MAKSUD

Penyair percaya bahawa kesedihan dan kekecewaan boleh mengakibatkan hidupnya musnah.

Dipetik dari Cikgu Simile & BMF3KTTSI

SAJAK

Remuk dan redam rasanya hati,

Lenyaplah fikir budi pekerti,

Jikalau kiranya hamba turuti,

Daripada hidup sebaiknya mati.

 

MAKSUD

Penyair sedar kekecewaan boleh menyebabkan seseorang itu bertindak di luar kawalan fikiran yang waras. Jika penyair menurut perasaannya lebih baik dia mati daripada hidup begitu.

Dipetik dari Cikgu Simile & BMF3KTTSI

Tema

Accordion Content

Adab dalam kehidupan seseorang yang sering ditempuhi.

Dipetik dari Cikgu Simile

Ciri-Ciri Dan Bentuk Syair

Accordion Content

1) Syair ini terdiri daripada 8 rangkap.

2) Baris bagi setiap rangkap adalah sama iaitu 4 baris serangkap.

3) Jumlah perkataan bagi sebaris adalah antara 3-6 patah kata.

4) Bilangan sukukata dalam sebaris adalah antara 10 hingga 13 suku kata.

5) Rima akhir syair ini ialah a,a,a,a.

6) Syair ini berbentuk terikat.

Kredit Kepada Cikgu Rozita

Persoalan

Accordion Content

DARI RANGKAP 2

Gerangan sungguh amatlah leta,

Perinya akal gelap-gelita,

Hemat pun rendah daif berserta,

Tambahan badan miskin dan nista.

Dipetik dari BMF3KTTSI

DARI RANGKAP 4

Dituliskan sahifah supaya nyata,

Barang yang ghairah di dalam cinta,

Terfikir-fikir bukan menderita,

Dakwat dan kertas tempat berkata.

Dipetik dari BMF3KTTSI

DARI RANGKAP 5

Sudahlah nasib untung yang malang,

Mengambah lautan berulang-ulang,

Mudaratnya bukan lagi kepalang,

Senantiasa di dalam nasib dan walang.

Dipetik dari BMF3KTTSI

DARI RANGKAP 6

Hanyutlah badan ke sana ke mari,

Segenap pesisir desa negeri,

Bertambahlah pula sopan dan negeri,

Santap nan tidak minum pun kari.

Dipetik dari BMF3KTTSI

DARI RANGKAP 8

Remuk dan redam rasanya hati,

Lenyaplah fikir budi pekerti,

Jikalau kiranya hamba turuti,

Daripada hidup sebaiknya mati.

Dipetik dari BMF3KTTSI

Gaya Bahasa

Accordion Content

Segenap pesisir desa negeri,

Bertambahlah pula sopan dan negeri

(R6, B2 – B3)


Epifora ialah: Perulangan perkataan di akhir baris.

Dipetik dari Cikgu Simile

Laksana cermin jatuh ke batu,

(R7, B3)


Simile ialah: Gaya bahasa yang membandingkan sesuatu benda, keadaan atau suasana dengan jelas.

Dipetik dari Cikgu Simile

Dituliskan sahifah supaya nyata (R4, B1)

(Sepatutnya: sahifah dituliskan supaya nyata)


Inversi ialah: Ayat songsang atau terbalik.

Dipetik dari Cikgu Simile

Sajak dan nazam banyak tak kena (R1, B3)

(tak – tidak)


Sinkope ialah: Ringkasan perkataan

Dipetik dari Cikgu Simile

Perinya akal gelap-gelita (R2, B2)

Dipetik dari Cikgu Simile

Masyghul (R3, B3)

(Maksud: Berasa sedih / dukacita)

Dipetik dari Cikgu Simile & Maksud Masyghul Dipetik Dari PRPM

Hanyutlah badan ke sana ke mari (R6, B1)


Repetisi ialah: Pengulangan perkataan dalam ayat atau rangkap yang sama.

Dipetik dari Cikgu Simile

Bermula warkah surat rencan(R1, B1)

(Perulangan huruf vokal a)


 

Asonansi ialah: Pengulangan vokal.

Dipetik dari Cikgu Simile & Maksud Asonansi Dari Blog Cikgu Ayu

Gundahlah fikir tiada tertent(R7, B2)

(Perulangan huruf konsonan t)


 

Aliterasi ialah: Pengulangan konsonan.

Dipetik dari Cikgu Simile & Maksud Anafora Dari Blog Cikgu Ayu

Nilai Dan Pengajaran

Accordion Content

Untuk pengguna telefon bimbit, table ini perlu “swipe” ke kiri untuk lihat keseluruhan table ini.

NILAI PENGAJARANCONTOH
Merendah diri.Kita hendaklah mengamalkan sikap merendah diri supaya orang lain tidak membenci diri kita. 

Gerangan sungguh amatlah leta,

Perinya akal gelap-gelita,

Hemat pun rendah daif berserta,

Tambahan badan miskin dan nista

 

(Rangkap 2)

Rasional.Kita hendaklah rasional dalam membuat sesuatu tindakan agar tidak menyesal pada kemudian hari.

Remuk dan redam rasanya hati,

Lenyaplah fikir budi pekerti,

Jikalau kiranya hamba turuti,

Daripada hidup sebaiknya mati.

 

(Rangkap 8)

Ketabahan.Kita hendaklah tabah dalam menghadapi dugaan dalam kehidupan.

Bangun terjunun badan suatu,

Gundahlah fikir tiada tertentu,

Laksana cermin jatuh ke batu,

Remuk dan redam hancur di situ.

 

(Rangkap 7)

 Kegigihan.Kita hendaklah gigih dan tidak berputus asa demi mendapat sesuatu yang kita inginkan.

Sudahlah nasib untung yang malang,

Mengambah lautan berulang-ulang,

Mudaratnya bukan lagi kepalang,

Senantiasa di dalam nasib dan walang.

 

(Rangkap 5)

Kredit Kepada Cikgu Rozita

Contoh Soalan

Accordion Content

Format .DOCX: Sila klik di sini

Format .PDF: Sila klik di sini

Kredit Kepada Cikgu Rozita