Kijang Yang Lelah

Karya: Wan Marzuki Wan Ramli

Maksud Sajak

Accordion Content
SAJAKMAKSUD

RANGKAP 1

Suara nyaringnya tidak lagi gah bergema

Ketika temulang kudratnya bergetar di tengah rimba

Dia tidak lagi mampu menobat takhta

Mengorak telapak di tanah menghijau.

Kehidupan kijang tua yang semakin hilang kekuasaan dan dia terasa yang dia kini semakin dipinggirkan.

RANGKAP 2

Saat itu

Sebak menyentap dahan kalbu

Dedaun resah mula berguguran

Pepohon batin akhirnya tumbang

Akarya menguncup di perdu harap.

Pada ketika itu sang kijang berasa sedih. Keyakinan diri mula pudar, manakala kekuatan dalam dirinya juga tewas. Harapan untuk bertahan kini semakin tipis.

RANGKAP 3

Hari ini

Dia cuba bangkit dengan kekuatan kaki

Menghambat waktu yang bersisa

Walau dalam jera lelah

Seakan dibelenggu setiap inci jiwa raga.

Sang kijang masih berusaha untuk kembali gagah dalam sisa usia yang sedikit.

RANGKAP 4

Bimbang tersadung akar dan jerat

Sang kijang lebih berhati-hati menapak

Meski dalam peribadi yang keruh

Diredah belantara yang mula teduh

Nun jauh di batas nuraninya

Dia tetap menjinjing tekad dan tabah

terus mengorak penuh berhemah

dengan akal dan hati

dia tidak lagi gundah

menyusun gerak dan langkah.

 
Sang kijang berjalan berhati-hati bagi mengelakkan dirinya terkena jerat dan tersandung akar. Sang kijang tetap meneruskan perjalanannya di dalam hutan walaupun kudratnya lemah. Sang kijang berazam akan meneruskan perjalanan walau terpaksa menempuhi pelbagai rintangan dan cabaran. Setiap cabaran yang dihadapinya akan diselesaikan dengan fikiran dan akal yang waras .

Kredit Kepada Cikgu Rozita

Accordion Content

SAJAK

Suara nyaringnya tidak lagi gah bergema

Ketika temulang kudratnya bergetar di tengah rimba

Dia tidak lagi mampu menobat takhta

Mengorak telapak di tanah menghijau.


MAKSUD

Kehidupan kijang tua yang semakin hilang kekuasaan dan dia terasa yang dia kini semakin dipinggirkan.

Kredit Kepada Cikgu Rozita

SAJAK

Saat itu

Sebak menyentap dahan kalbu

Dedaun resah mula berguguran

Pepohon batin akhirnya tumbang

Akarya menguncup di perdu harap.


MAKSUD

Pada ketika itu sang kijang berasa sedih. Keyakinan diri mula pudar, manakala kekuatan dalam dirinya juga tewas. Harapan untuk bertahan kini semakin tipis.

Kredit Kepada Cikgu Rozita

SAJAK

Hari ini

Dia cuba bangkit dengan kekuatan kaki

Menghambat waktu yang bersisa

Walau dalam jera lelah

Seakan dibelenggu setiap inci jiwa raga.


MAKSUD

Sang kijang masih berusaha untuk kembali gagah dalam sisa usia yang sedikit. 

Kredit Kepada Cikgu Rozita

SAJAK

Bimbang tersadung akar dan jerat

Sang kijang lebih berhati-hati menapak

Meski dalam peribadi yang keruh

Diredah belantara yang mula teduh

Nun jauh di batas nuraninya

Dia tetap menjinjing tekad dan tabah

terus mengorak penuh berhemah

dengan akal dan hati

dia tidak lagi gundah

menyusun gerak dan langkah.


MAKSUD

Sang kijang berjalan berhati-hati bagi mengelakkan dirinya terkena jerat dan tersandung akar. Sang kijang tetap meneruskan perjalanannya di dalam hutan walaupun kudratnya lemah. Sang kijang berazam akan meneruskan perjalanan walau terpaksa menempuhi pelbagai rintangan dan cabaran. Setiap cabaran yang dihadapinya akan diselesaikan dengan fikiran dan akal yang waras.

Kredit Kepada Cikgu Rozita

Tema

Accordion Content

Keperitan hidup seekor kijang tua dalam meneruskan kehidupan.

Kredit Kepada Cikgu Rozita

Ciri-Ciri Dan Bentuk Sajak

Accordion Content

1) Terdiri daripada empat rangkap.


2) i) – Rangkap pertama mempunyai empat baris.

    ii) – Rangkap kedua mempunyai lima baris.

   iii) – Rangkap ketiga mempunyai lima baris.

   iv) – Rangkap keempat mempunyai sepuluh baris.


 

3) i) – Rangkap pertama mempunyai empat baris.

    ii) Rangkap kedua mempunyai lima baris.

   iii)  Rangkap ketiga mempunyai lima baris.

   iv) – Rangkap keempat mempunyai sepuluh baris.


4) Terdiri daripada empat hingga tujuh belas suku kata sebaris.

5) Bentuknya bebas.

Kredit Kepada Cikgu Rozita

Gaya Bahasa

Accordion Content

dahan kalbu (R2, B2)

Pepohon batin (R2, B4)

perdu harap (R2, B5)

batas nurani (R4, B5)


Metafora ialah: Bahasa kiasan yang tidak menggunakan kata bandingan. Terdiri daripada unsur konkrit dan abstrak.

Kredit Kepada Cikgu Rozita

– Sebak menyentap dahan kalbu (R2, B2)Personafikasi ialah: Memberi sifat manusia kepada objek, benda atau konsep tertentu.

Kredit Kepada Cikgu Rozita

– Suara nyaringnya tidak lagi gah bergema (R1, B1)Hiperbola ialah: Menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan.

Kredit Kepada Cikgu Rozita

– Suara nyaringnya tidak lagi gah bergema (R1, B1)

(Pengulangan bunyi huruf vokal a)Asonansi ialah: Pengulangan bunyi huruf vokal

Kredit Kepada Cikgu Rozita

– Pepohon batin akhirnya tumban(R2, B4)

(Pengulangan bunyi huruf vokal n)Aliterasi ialah: Pengulangan bunyi huruf konsonan.

Kredit Kepada Cikgu Rozita

Nilai, Persoalan Dan Pengajaran

Accordion Content

Untuk pengguna telefon bimbit, table ini perlu “swipe” ke kiri untuk lihat keseluruhan table ini.

*R = Rangkap (Contoh: R4 = Rangkap 4)

*B = Baris (Contoh: B6 = Baris 6)

NILAIPERSOALAN PENGAJARANCONTOH
Ketabahan.Ketabahan dalam menghadapi dugaan hidup.Kita hendaklah tabah dalam menghadapi dugaan hidup.Dia tetap menjinjing tekad dan tabah. (R4, B6)
Berwaspada / Berhati-hati.Sikap berhati-hati dalam melakukan sesuatu.Kita hendaklah bersikap berhati-hati dalam melakukan sesuatu perkara.

Bimbang tersadung akar dan jerat, Sang kijang lebih berhati-hati menapak. (R4, B1-2)

Keredaan.Reda menerima reality bahawa usia tua akan menghilangkan kekuatan fizikal.Kita hendaklah reda menerima realiti bahawa ketuaan akan menghilangkan kekuatan fizikal.

Ketika temulang kudratnya bergetar di tengah rimba Dia tidak lagi mampu menobat takhta. (R1, B2-3)

 Rasional.Berfikir secara rasional dalam menempuhi cabaran dan rintangan.Kita hendaklah berfikir secara rasional ketika membuat keputusan.terus mengorak penuh berhemah dengan akal dan hati. (R4, B7-8)

Kredit Kepada Cikgu Rozita

Contoh Soalan

Accordion Content

Format .DOCX: Sila klik di sini

Format .PDF: Sila klik di sini

 

Kredit Kepada Cikgu Rozita