Bintang

Karya: Siti Zaleha M. Hashim

Maksud Sajak

Accordion Content
SAJAKMAKSUD

RANGKAP 1

Suatu malam aku duduk

di halaman rumah

kulihat cantiknya bintang-bintang

menghias langit yang terbentang

aku ingin terbang ke sana

membawa pulang bintang-bintang

tentu ibu gembira

tentu ayah bahagia

melihat rumah ini

penuh dengan cahaya.

Pada suatu malam, penyajak duduk di halaman rumah sambil melihat keindahan bintang-bintang di langit. Penyajak ingin terbang ke sana dan mengutip bintang-bintang itu untuk dibawa pulang agar dapat membuat ibu gembira dan ayah bahagia apabila melihat rumah mereka diterangi oleh cahaya bintang tersebut.

RANGKAP 2

Tetapi kata ibu

itu tidak perlu

ayah sudah ada bintang

begitu juga ibu

rumah sudah bercahaya

begitu juga jiwa mereka

bintang itu adalah aku

bintang hati ayah dan ibu.

Namun begitu, ibu penyajak mengatakan bahawa penyajak tidak perlu berbuat demikian kerana ayah dan ibu penyajak sudah mempunyai bintang yang bercahaya di rumah dan dalam jiwa mereka. Hal ini demikian kerana penyajak ialah bintang hati ayah dan ibunya.

Kredit Kepada Cikgu Rozita

Accordion Content

SAJAK

Suatu malam aku duduk

di halaman rumah

kulihat cantiknya bintang-bintang

menghias langit yang terbentang

aku ingin terbang ke sana

membawa pulang bintang-bintang

tentu ibu gembira

tentu ayah bahagia

melihat rumah ini

penuh dengan cahaya.


MAKSUD

Pada suatu malam, penyajak duduk di halaman rumah sambil melihat keindahan bintang-bintang di langit. Penyajak ingin terbang ke sana dan mengutip bintang-bintang itu untuk dibawa pulang agar dapat membuat ibu gembira dan ayah bahagia apabila melihat rumah mereka diterangi oleh cahaya bintang tersebut.

Kredit Kepada Cikgu Rozita

SAJAK

Tetapi kata ibu

itu tidak perlu

ayah sudah ada bintang

begitu juga ibu

rumah sudah bercahaya

begitu juga jiwa mereka

bintang itu adalah aku

bintang hati ayah dan ibu.


MAKSUD

Namun begitu, ibu penyajak mengatakan bahawa penyajak tidak perlu berbuat demikian kerana ayah dan ibu penyajak sudah mempunyai bintang yang bercahaya di rumah dan dalam jiwa mereka. Hal ini demikian kerana penyajak ialah bintang hati ayah dan ibunya.

Kredit Kepada Cikgu Rozita

Tema

Accordion Content

Kasih sayang antara anak dan ibu bapa.

Kredit Kepada Cikgu Rozita

Gaya Bahasa

Accordion Content

RANGKAP 1

tentu ibu gembira

tentu ayah bahagia


Anafora ialah: Perulangan perkataan pada awal baris.

Kredit Kepada Cikgu Rozita

RANGKAP 1

kulihat cantiknya bintang-bintang

(Ku adalah singkatan perkataan Aku)


Sinkope ialah: Singkatan perkataan.

Kredit Kepada Cikgu Rozita

RANGKAP 1

tentu ibu gembira (Sepatutnya: ibu tentu gembira)

RANGKAP 1

tentu ayah bahagia (Sepatutnya: ayah tentu bahagia)


Inversi ialah: Ayat songsat atau terbalik susunannya.

Kredit Kepada Cikgu Rozita

RANGKAP 1

Kulihat cantiknya bintang-bintang

(Pengulangan bunyi huruf vokal a)Asonansi ialah: Pengulangan bunyi huruf vokal.

Kredit Kepada Cikgu Rozita

RANGKAP 1

Membawa pulang bintang-bintang

(Pengulangan huruf konsonan n)Aliterasi ialah: Pengulangan bunyi huruf konsonan.

Kredit Kepada Cikgu Rozita

Ciri-Ciri Dan Bentuk Sajak

Accordion Content

1) Terdiri daripada dua rangkap.

2) Rangkap pertama mempunyai sepuluh baris dan rangkap kedua mempunyai lapan baris.

3) Bilangan perkataan ialah antara tiga hingga lima patah perkataan dalam sebaris.

4) Terdiri daripada enam hingga sepuluh suku kata sebaris.

5) Bentuknya bebas.

Kredit Kepada Cikgu Rozita

Nilai, Persoalan Dan Pengajaran

Accordion Content

Untuk pengguna telefon bimbit, table ini perlu “swipe” ke kiri untuk lihat keseluruhan table ini.

NILAIPERSOALAN PENGAJARANCONTOH
 Kasih sayang.Kasih sayang yang mendalam sesama ahli keluarga.Kita hendaklah menyayangi keluarga
kita.
Penyajak ingin terbang ke langit untuk mengambil bintang-bintang supaya dapat menggembirakan ibu dan ayahnya kerana dia sangat menyayangi mereka.
 Mengenang jasa.Menghargai jasa ibu bapa dengan membuat mereka gembira.Kita hendaklah menghargai
jasa ibu dan bapa dengan membuat mereka gembira.

Penyajak ingin membuat ibu dan bapanya gembira
dengan membawa pulang bintang-bintang ke rumah mereka.

 Berfikiran rasional.Berfikiran rasional dalam tindakan.Kita hendaklah berfikiran rasional dalam tindakan

Ibu bapa penyajak berfikir secara rasional dengan beranggapan
bahawa anak mereka lebih penting daripada bintang

 Kesyukuran.Bersyukur
terhadap anugerah Tuhan.
Kita hendaklah bersyukur terhadap anugerah Tuhan.Keluarga penyajak bersyukur dengan kebahagiaan keluarga mereka

Kredit Kepada Cikgu Rozita

Contoh Soalan

Accordion Content

Format .DOCX: Sila klik di sini

Format .PDF: Sila klik di sini

Kredit Kepada Cikgu Rozita